Plní vaše životní pojištění onemocnění Covid-19? Případně jaká specifika má právě vaše pojišťovna v případě tohoto onemocnění? Máte nárok na odškodné za dobu karantény, když není nemoc prokázána? Je možné i v tomto nouzovém stavu založit nové životní pojištění řešící toto onemocnění?

Na tyto dotazy se vám pokusím zodpovědět následujícím článkem, který obsahuje shrnutí aktuálních informací od daných pojišťoven: ČPP, KOOPERATIVA, FLEXI, YOUPLUS, NN BLUE (AEGON), NN Životní pojišťovna, METLIFE, ALLIANZ, AXA, GENERALI ČESKÁ POJIŠŤOVNA, KOMERČNÍ POJIŠŤOVNA, UNIQA, MAXIMA, ČSOB.

Vyjma posledně jmenované pojišťovny ČSOB, která má pandemii ve výlukách, ale slíbila individuální posouzení, nemá žádná z výše jmenovaných pojišťoven problém s plněním v případě nákazy Covid-19. Potvrdili nám to telefonicky zástupci jednotlivých pojišťoven. Jedná se o plnění v rámci krytí rizika smrti, invalidity, hospitalizace a pracovní neschopnosti. 

Při prokázaném onemocnění dochází k plnění rizika pracovní neschopnosti u většiny pojišťoven. V případě nařízené 14 denní karantény, pokud onemocnění není prokázáno, pojišťovny až na výjimky neplní. Pokud má klient v rámci karantény příznaky, je pak u většiny pojišťoven toto započítáno do doby pracovní neschopnosti. Výjimkou je GENERALI ČESKÁ POJIŠŤOVNA a KOOPERATIVA. Tyto pojišťovny plní i 14 denní bezpříznakovou karanténu, pokud ale klient neporušil nařízení vlády a nevycestoval do rizikové oblasti v době, kdy vláda již tuto oblast prohlásila za rizikovou. Pro pracovní neschopnost v karanténě platí stejné podmínky jako u obyčejné pracovní neschopnosti.

Onemocnění COVID-19 není u žádné pojišťovny zařazen do skupiny závažných onemocnění. Na základě toho je posouzeno, zda mohl tento virus způsobit onemocnění, které má daná pojišťovna ve svých pojistných podmínkách.

Riziko hospitalizace je plněno od 1. dne.

Riziko invalidity, pokud je prokázána nákazou COVID-19, je plněno. Stejně tak riziko smrti. 

Obáváte se nákazy novým typem koronaviru COVID-19? Chcete si raději sjednat životní pojištění? I zde jako u každého životního pojištění platí karenční doby na výše jmenovaná rizika od 2 měsíců a déle. Při rychlém sjednání životního pojištění budete tedy kryti již za dva měsíce!

Pro více informací mne neváhejte kontaktovat!

Tento typ pojištění umíme -> sjednat i bez nutnosti osobního kontaktu z pohodlí domova! <-