Státní podpora penzijního spoření se od poloviny roku 2024 podstatně změní. Tyto změny představují odpověď na růst mezd a inflaci od poslední úpravy příspěvku v roce 2013 a mají za cíl motivovat občany České republiky k vyššímu spoření na důchod, a to s co nejmenším dopadem na státní rozpočet.

Změny v penzijním spoření, které byly schváleny v listopadu 2023 a publikovány ve Sbírce zákonů koncem prosince téhož roku, zahrnují:

  1. Zvýšení minimální částky pro nárok na státní příspěvek z 300 Kč na 500 Kč měsíčně.
  2. Zvýšení maximální částky, k níž lze získat státní příspěvek, z 1000 Kč na 1700 Kč měsíčně.
  3. Změna výše státního příspěvku na penzijní spoření, který bude nově činit 20 % z ukládané částky bez ohledu na její výši. Dříve se procento příspěvku pohybovalo od 30 % do 23 % v závislosti na výši vkladu.
  4. Nově poslané peníze na již existující smlouvy budou podléhat novým pravidlům.
  5. Senioři, kteří již pobírají starobní důchod, přijdou o možnost získávání státních příspěvků, což je zpřísnění stávajícího stavu.

Kromě toho dojde ke sloučení limitů pro daňový odpočet penzijního spoření a životního pojištění do jednoho společného limitu ve výši 48 tisíc korun ročně, což může vést k zdvojnásobení odpočtu pro ty, kteří neuplatňují životní pojištění. Tento společný limit lze nově využít i na tzv. „daňově podporované produkty spoření na stáří“, které zahrnují investice do akcií, dluhopisů, podílových fondů nebo spoření na vkladových účtech. Daňovou úlevu nově získá i pojistné na pojištění dlouhodobé péče.

Ministerstvo financí zavedlo pojem dlouhodobý investiční produkt (DIP), který může nabízet široké spektrum finančních institucí a který je regulován Českou národní bankou a finančním arbitrem. DIP bude obsahovat investiční produkty jako cenné papíry obchodovatelné na regulovaných trzích, kolektivní investiční nástroje, státní dluhopisy EU nebo kryté dluhopisy vydané zahraničními bankami v EU.

O produktu DIP bude následovat samostatný článek.

Celkově změny v penzijním spoření i daňové úlevy mají podnítit občany k tomu, aby si aktivněji spořili na důchod a využívali širší škálu finančních produktů k zajištění své finanční stability ve stáří.

Příspěvek účastníka Státní příspěvek 2023 Státní příspěvek od 2024
100 Kč 0 Kč 0 Kč
200 Kč 0 Kč 0 Kč
300 Kč 90 Kč 0 Kč
400 Kč 110 Kč 0 Kč
500 Kč 130 Kč 100 Kč
600 Kč 150 Kč 120 Kč
700 Kč 170 Kč 140 Kč
800 Kč 190 Kč 160 Kč
900 Kč 210 Kč 180 Kč
1000 Kč 230 Kč 200 Kč
1100 Kč 230 Kč + sleva na dani 220 Kč
1200 Kč 230 Kč + sleva na dani 240 Kč
1300 Kč 230 Kč + sleva na dani 260 Kč
1400 Kč 230 Kč + sleva na dani 280 Kč
1500 Kč 230 Kč + sleva na dani 300 Kč
1600 Kč 230 Kč + sleva na dani 320 Kč
1700 Kč a více 230 Kč + sleva na dani 340 Kč + sleva na dani

Chcete další informace? Ptejte se!