Tímto článkem vám přiblížím téma odkladu splátek spotřebitelských, podnikatelských a hypotečních úvěrů.

Na začátku chci upozornit, že odklad splátek z důvodu pandemie covid – 19 je dobrovolný, tudíž nejedná se o automatický proces.

O odklad splátek již na začátku zmíněných úvěrů lze zažádat při předpokladu, že úvěry byly sjednány před 26. 3. 2020. U hypoték platí, že nemusí být do tohoto data načerpány, ale podepsány. Toto nařízení se týká všech bank i nebankovních společností.

Moratorium je ekonomický, společensko-politický a právní odborný pojem, který v původním slova smyslu (příročí) znamená odklad splatnosti nějakého závazku, odložení splatnosti nějakého dluhu z důvodů mimořádných okolností, například při úpadku velkého průmyslového podniku nebo hospodářsky důležitého koncernu. (Zdroj: wikipedia.org)

Na co se moratorium nevztahuje?

Odpuštění splátek se netýká: revolvingových úvěrů, kontokorentů, operačního leasingu, kreditní karty, úvěrů spojených s kapitálovým trhem. Smůlu mají také ti, kdo jsou v prodlení se splácením více jak 30 dnů.

Jak o odložení splátek zažádat?

Vyřízení je jednoduché. Klient vyplní formulář, kde žádá o odklad splátek z důvodu ekonomického dopadu covid – 19. Má na výběr, zda zvolí variantu na 3 nebo 6 měsíců.

Jak odklad splátek funguje?

Po čas odkladu klient nesplácí jistinu ani úrok. Neznamená to ale, že je mu vše odpuštěno! Úroky však běží dál dle smluvních podmínek a budou uhrazeny při poslední splátce jistiny, tedy ke konci úvěrového vztahu. Doba splatnosti úvěru se protáhne o požadované měsíce.

U spotřebitelských úvěrů jsou úroky zastropovány, mohou dosáhnout ze zákona maximálně úrovně reposazby zvýšené o 8 % (tj. k dnešnímu dni jde o 9 %).

Jak moratorium ovlivňuje registry?

Podle dostupných informací by se u žadatelů neměla tato doba promítnout negativně do úvěrových registrů. Zároveň ale platí, že pokud klient, který má zažádáno o odklad splátek, bude chtít nový úvěr, nebude mu nejspíše vyhověno. Banka dále nezkoumá, zda klient opravdu trpí finanční nouzí. Musí uvést skutečnost, že žádá o odklad z důvodu pandemie. Banka ale může zpětně posuzovat, zda tento odklad byl nutný nebo ne.

A co prodlení splátek?

Pokud budete se splátkami úvěru (spotřebitelských i podnikatelských) 90 dnů v prodlení je maximální smluvní pokuta 0,1 % denně z dlužné částky.

Dle mého názoru pokud tedy o odklad žádat nemusíte, splácejte dále. Vyhnete se tak prodloužení splatnosti úvěru i placení nahromaděných úroků. Pokud jste se ale ocitli v situaci, kdy je pro vás momentálně splácení velkou zátěží, ozvěte se a vše vyřešíme.

 

Více informací o podmínkách jednotlivých bank ze dne 26.3.2020.