Aktuálně využilo odklad hypotéky již více než 10 000 lidí, kterým umožnily banky v době nouze ulevit jejich rodinnému rozpočtu. Jakým způsobem řeší banky odklad splátek? Společným jmenovatelem u většiny bank je navýšení celkové částky, splatné klientem. V této vyloučené době je totiž hypotéka stále úročena, a tím se současně prodlužuje i doba splatnosti úvěru.

Klient po dobu odkladu splátky neplatí jistinu, úrok je počítán a placen standardně.

V tabulce přikládám souhrn jednotlivých bank a spořitelen, spolu s podmínkami, za kterých lze odklad umožnit.

Důležitou informací také je, že odklad splátek z důvodu epidemie koronaviru nebude v registru dlužníků zaznamenán, pokud klient není aktuálně v prodlení se splácením.

Banky musí zpracovat proces odkladu splátek navržený ČBA, což vyžaduje vytvoření metodických pokynů a nastavení technických procesů, na kterých nyní banky pracují. V náznacích se také objevuje informace, že nakonec bude možné využít i delší odklad než na 3 měsíce.

BankaÚleva odkladu splátekOpatřeníPodrobnosti
ČESKÁ SPOŘITELNAANOUmožňuje odklad splátek o 3 měsíce.Klienti mohou žádat o odklad všech úvěrů, které mají, ale u každého úvěru mohou podat žádost pouze jednou. V průběhu 3 měsíců neplatí klienti žádné splátky ani poplatky. Mají-li sjednané pojištění schopnosti splácet, spořitelna je za ně o dobu odkladu uhradí. Po dobu 3 měsíců se nebude úvěr úročit. Splatnost úvěru bude automaticky prodloužena o 3 měsíce. Aby nedocházelo ke zneužití, bude od klientů požadován popis toho, jak konkrétně probíhající pandemie zhoršila jejich schopnost splácet.
STAVEBNÍ SPOŘITELNA ČESKÁ SPOŘITELNYANOUmožňuje odklad splátek o 3 měsíce.Odklad splátek znamená, že od následujícího měsíce poté, co byla podána žádost o odklad splátek, klient nebude hradit 3 po sobě jdoucí měsíční splátky úvěru (úroky + jistina úvěru). Pokud je u úvěru sjednáno pojištění schopnosti splácet, odklad se týká i pojištění. Po dobu 3 měsíců nebude úvěr úročen (neúročení pohledávek bude spořitelna nastavovat zpětně, neboť v době zpracování žádosti o odklad není tato změna technicky možná). Splatnost úvěru bude automaticky prodloužena o 3 měsíce.
EQUA BANKANO (bez poplatku)Odklad splátky nebo snížení výše splátek - pouze za předpokladu prokazatelného a doloženého důvodu. Lze odložit až dubnovou splátku.Odklad není umožněn u příjmu z důchodu, u OSVČ individuální posouzení. Odložit nelze nejbližší splátku, ale až následující (banka předpokládá, že toto pravidlo v nejbližší době zruší). Platí i pro spotřebitelské úvěry.
HYPOTEČNÍ BANKAANO (v nejbližší době)Banka plánuje umožnění 3měsíční odklad splátek HÚ.Zaměstnaným klientům a OSVČ banka umožní 3měsíční odklad splátek v případě, že je současný nouzový stav ekonomicky poškodil. Nicméně zatím není možné o odklad žádat, banka teprve připravuje jasný popis postupu apod. Do té doby platí standardní postupy pro úpravy splátkových kalendářů.
KOMERČNÍ BANKAANOOdklad splátek o 3 měsíce.Klient vyplní formulář a následně bude kontaktován pracovníkem, který mu sdělí možné varianty. O odklad lze požádat pouze jednou. Po dobu odkladu nebude klient platit žádné splátky, úvěr však bude po tuto dobu úročen a tyto úroky zaplatí po skončení doby odkladu v rámci pravidelných splátek.
MBANKANOOdklad splátek o 3 měsíce.Nyní se žádá o odklad klasicky přes pobočku, nicméně banka plánuje v nejbližší době zřídit možnost žádat prostřednictvím aplikace, tedy distančně.
MONETAANOOdklad splátek o 3 měsíce.Odklad 3 splátek a s úvěrem souvisejících poplatků a úhrad u zajištěných i nezajištěných úvěrů. Úvěr se bude stále úročit, ale úroky, poplatky související s úvěrem, včetně pojištění, případně historické poplatky za vedení úv. účtu se nebudou inkasovat. Adekvátně bude prodloužena splatnost úvěru +1 měsíc navíc. Dohromady se tak splatnost úvěru prodlouží o 4 měsíce. Výše všech zbývajících anuitních splátek po odkladu zůstane nezměněna s výjimkou poslední, jejíž výše se bude lišit. Žádost nutno doručit alespoň 10 dní před datem splátky.
RAIFFEISEN BANKANOOdklad splátek o 3 měsíce.Každá žádost bude posouzena individuálně. Žádost bude přijímána pouze elektronickou cestou. Na základě vyplněného a odeslaného formuláře bude banka následně klienta informovat o dalším postupu.
SBERBANKANOSnížení výše splátek (zdarma).Pouze v případech, kdy je klient ve finanční tísni, na které dopadly ekonomické důsledky epidemie. Platí pro HÚ, spotřebitelské a MICRO úvěry. Žádost podává vždy samotný klient a to s dostatečným předstihem, tj. 5 pracovních dnů a více. Klient nesmí být po splatnosti vůči bance. Splátkový kalendář bude upraven tak, aby nedošlo ke změně termínu splatnosti, dojde tedy k navýšení zbývajících splátek. Podání žádosti neznamená její automatické schválení. Veškeré úlevy se týkají splátek od 1.4.2020.
UNICREDIT BANKANOOdklad splátek.Možnost odkladu splátek hypotečních úvěrů, úvěrů PRESTO půjčka a úvěrů pro drobné podnikatele a živnostníky. Odklad splátek můžete požádat jen jednou pro každý produkt. Nejdříve je možný odklad od dubnové splátky - klient ve formuláři vyznačí splátku, kterou si přeje odložit. Požadavek na odklad splátky je nutné zadat nejméně 15 dní před datem splátky. Odklad splátek pouze u úvěrů ve fázi splácení.
WÜSTENROTANOKlasické opatření bez ohledu na současnou situaci.Každá žádost a situace bude řešena individuálně, a to bez ohledu na to, zda je způsobena situací kolem koronaviru nebo jinou životní situací (tedy odklad splátek, rozložení splátek či jiné varianty).
MODRÁ PYRAMIDAANOOdklad splátek až o 3 měsíce.Aby nedocházelo ke zneužití, budou z možnosti mimořádné úlevy vyloučeni klienti, kteří měli problémy se splácením před propuknutím dopadů pandemie. U nich bude postupováno standardním způsobem. MPSS předpokládá, že ve většině případů by pro poskytnutí odkladu mělo stačit prohlášení klienta podepsané klientem a zaslané elektronicky.
RAIFFEISEN STAVEBNÍ SPOŘITELNAANOOdklad splátek a dospořování o max. 3 měsíce (zdarma).Je nutné splnit podmínku pro kladné vyřízení žádosti, a to uhrazení veškerých nedoplatků k uplynulému měsíci na úvěrovém/spořícím účtu.