Pokud pracujete jako realitní makléř musíte mít podle nového zákona sjednané pojištění odpovědnosti (zák.č. 39/2020 Sb., zákon o realitním zprostředkování), toto datum bylo z důvodu nouzového stavu posunuto z původního květnového termínu do 22. června 2020. Funkcí tohoto zákona je přispět k vyšší důvěře spotřebitelů v poskytovatele realitních služeb a za druhé má také pomoct, pokud klientovi způsobí škodu.

Jaké jsou možnosti – co vše se může například stát?

Profesní odpovědnost = to co zprostředkovatel způsobí přímo vykonávanou činností (např. zadá špatnou cenu inzerátu, …)
Obecná odpovědnost = něco jako občanská odpovědnost – zprostředkovatel polije klienta kávou nebo mu zničí počítač, při prohlídce zapomene zavřít okno a do nemovitosti naprší atd.
Finanční škoda = zprostředkovatel neověří aktuální stav nemovitosti na katastru nemovitostí a kupujícímu tímto pochybením vzniknou další náklad (např. další měsíc platí nájem).
Odpovědnost za věci převzaté a užívané = zprostředkovatel ztratí klientovi dokumenty, omylem s nimi zapálím dětem táborák, … 😉

Základní a zásadní změny, které se nejvíce dotknou realitních zprostředkovatelů:

LIMITY POJISTNÉHO PLNĚNÍ (LPP) – pro samostatného realitního zprostředkovatele je minimálně

1.750.000,- Kč / 1pu a zároveň minimálně 3.500.000,- Kč / rok

v případě spolupracujícího realitního zprostředkovatele, který je oprávněn poskytovat realitní zprostředkování pouze jménem právnické osoby nebo svým jménem s nezaměnitelným užitím obchodního jména či obchodní značky takové právnické osoby se uvedený limit snižuje o 50% tedy minimálně

875.000,- Kč / 1pu a zároveň minimálně 1.750.000,- Kč / rok

Tuto povinnost je potřeba splnit do 2 měsíců (§ 23 odst. 2) od účinnosti zákona, do 10 dnů ode dne uzavření pojistné smlouvy je potřeba ji doložit ministerstvu pro místní rozvoj (nesplnění povinností může znamenat vznik sankcí – §21);

Dost teorie, příklad!

  • makléř s výší příjmů do 1mil. Kč / rok
  • podniká pod obchodní značkou smluvního partnera
  • nezpůsobil v minulých 5 letech škodu
NebezpečíMaximální výplataPoznámkaDetail
Obecná odpovědnost za újmu1 750 000 Kč / rokKaždý podnikatel je ze zákona odpovědný za svou činnost. Pojištění odpovědnosti kryje podnikateli náklady na nároky třetích stran, za které je odpovědný.
Povinné pojištění realitního zprostředkovatele1 750 000 Kč / rokToto pojištění splňuje minimální požadavek pojištění odpovědnosti z činnosti podle zákona o realitním zprostředkování. Nekryje škody způsobené uložením peněz.
Čistá finanční škoda1 750 000 Kč / rokFinanční škodou rozumíme škodu způsobenou jinak než na zdraví, životě a věci jako jsou např. ušlý zisk, úhrady za zrušené nasmlouvané akce, poplatky za storno, úhrady za marnou jízdu, náhrady všeho druhu atd.
Náhrada zdravotní pojišťovně a orgánům sociálního zabezpečení1 750 000 Kč / rokNáhrada nákladů na služby hrazené zdravotnickým zařízením může zdravotní pojišťovna požadovat i po podnikateli, který je za újmu odpovědný.
Odpovědnost za věci převzaté a užívané875 000 Kč / rokzdarma k pojištěníPojištění odpovědnosti za věci převzaté a užívané kryje škody na věcech movitých, které pojištěný převzal za účelem provedení objednané činnosti, nebo je užívá na základě předávacího protokolu nebo smlouvy.
Odpovědnost za škodu způsobenou vadným výrobkem nebo vadně vykonanou prací zjištěnou po předání875 000 Kč / rokzdarma k pojištěníToto pojištění kryje škody způsobené Vaším chybným výrobkem. Zároveň i případ, když jako instalatér špatně utáhnete kohoutek a poničíte podlahu klienta.
Nemajetková újma500 000 Kč / rokzdarma k pojištěníZa nemajetkovou újmu považujeme jakoukoli újmu, která pro poškozeného neznamená přímou ztrátu na majetku. Typicky se jedná o zásah do duševního zdraví, zásah na cti či do soukromí.
Odpovědnost za věci vnesené a odložené250 000 Kč / rokzdarma k pojištěníToto pojištění kryje případné škody na věcech vnesených a odložených klienty, hosty či návštěvníky. Pojištěný má dle zákona za věci vnesené a odložené ručit.
Spoluúčast5 000 KčSpoluúčast je částka, kterou se podílíte na výplatě od pojišťovny. Můžete si zvolit procentuální spoluúčast, nebo spoluúčast s pevně danou částkou.
Celkové roční pojistné za odpovědnost 1 949 Kč

Hlavní výhody výše popsaného pojištění

  • možnost ukončení mimo výročí
  • ihned vystaven online certifikát pro zaslání na Ministerstvo
  • výhodné 2v1 – profesní odpovědnost (ze zákona) + na stejný limit i obecná podnikatelská odpovědnost – „v ceně pojištění“ (s limitem až 20 mil. Kč)

Poslat poptávku na pojištění realitních zprostředkovatelů