Úvěr na bydlení bývá sjednáván zpravidla na 20 a více let. Okamžik jeho definitivního splacení se tak může jevit jako něco mlhavého v dáli. Při tom dnes existuje celá řada možností, jak se tohoto dlouholetého závazku postupně „zbavovat“ tak, aby se ve výsledku splatil i o pár let dříve.

Možnosti předčasného splácení jsou:

  1. Až 25 % celkové výše úvěru je splatných zdarma každý rok v době výročí;
  2. Až 100 % celkové výše úvěru lze splatit kdykoliv při úhradě účelně vynaložených nákladů bance;
  3. Až 100 % celkové výše úvěru lze splatit zdarma, pokud:
    a. bylo plněno z pojištění určeného k zajištění úvěru (životního i neživotního);
    b. se jedná o období tzv. výročí fixace (pevně stanovené datum v úvěrové smlouvě);
    c. došlo u dlužníka či jeho manžela / partnera k závažné životní události (úmrtí, dlouhodobá nemoc nebo invalidita).

Doplatit či zachovat

Obecně se využívá jednorázového splacení v situacích jako je refinancování, prodej nemovitosti kvůli stěhování za prací nebo majetkového vypořádání v rámci rozvodu. Že by někdo pravidelně každých 12 měsíců doplácel třeba 50 tis. Kč, které během roku našetřil, to je spíše rarita. Ohledně zdrojů totiž platí, že nejdražší jsou ve výsledku ty vlastní.

Často je obvyklé si mimo úvěr tvořit postupně i další rezervy, tentokrát skrze nějaké investiční nástroje, na kterých se budou postupně zhodnocovat prostředky, díky čemuž bude možné pak závazek jednorázově splatit o nějaký rok dříve. Více se totiž vyplatí peníze díky vyšším výnosům zhodnocovat než splácet úrok.

I když budete šetřit jen po menších částkách (ale pravidelně a poctivě), brzy zjistíte, že váš finanční kapitál pozvolna narůstá. Pokud si nejste jistí při výběru vhodného způsobu investování, bude pro vás nejspíš optimálním řešením konzultace se zkušeným investičním specialistou.

Stihnout vše ideálně do konce roku může znamenat výraznou úsporu, je však třeba dobře plánovat. Pokud je součástí vaší pojistky připojištění smrti, závažných onemocnění či invalidity, tedy hlavních oblastí, kde věk hraje zásadní roli, již se vyplatí o roli datumů a výročí zapřemýšlet.

Možností, jak naložit s úvěrem, ale i se svými úsporami, tak mají lidé celou řadu. Zda a kterých nakonec využijí, je již čistě na jejich úsudku. Přesto je dobré se poradit s odborníkem a zvážit další možnosti, které trh nabízí.

Chcete domluvit schůzku nebo nezávazně poptat?