Co je Blokki home?

Netradiční modulární dům, splňuje náročné požadavky na současné bydlení. Původně námořní, čtyřicetistopý ocelový kontejner, který je recyklován a upravován pro bydlení. Moderní, demontovatelná stavba. Domy Blokki se umisťují na pozemek opatřený betonovými základovými patkami o rozměru 400/400/900 mm, nebo 500/300/900 mm. Pod jedním kontejnerem je celkem 6 patek, 4 v rozích, 2 v polovině po šesti metrech. Kontejner je podepřen bodově – v místech uložení je kontejner opatřen ocelovými patkami, které jsou napevno navařeny na ocelové desky vetknuté do základových patek.

Zateplení stěn, stropu a podlahy je provedeno tak, aby domky Blokki home byly vhodné pro celoroční užívání a poskytovaly tepelný standard v energetické třídě B. Stavby Blokki splňují požadavek Nearly zero-energy buildings (Budova s téměř nulovou spotřebou energie) v případě, že se zesílí tloušťka vnější izolační vrstvy, v oknech a vstupních dveřích jsou trojskla a záložním zdrojem tepla budou krbová kamna na dřevo.

Zápis do katastru nemovitostí a získání čísla popisného/evidenčního

Blokki home se zapisují do katastru nemovitostí. To, zda získají číslo popisné nebo evidenční se řídí podle toho, zda se dům staví za účelem stavby na trvalé bydlení, nebo za rekreačním účelem. Stavby na trvalé bydlení získávají číslo popisné, stavby rekreační číslo evidenční.

Máte zájem o další informace nebo chcete poptat financování?

  Pravidla financování:

  Zajištění

  Jako zajištění úvěru poskytnutého za účelem pořízení domu Blokki home – lze akceptovat domy Blokki home, příp. stavební pozemek, na kterém bude modulární dům umístěn.

  Na rozdíl od mobilních domů u kterých lze jako zajištění hypotečního úvěru akceptovat pouze jiný předmět zajištění příp. stavební pozemek, na kterém bude mobilní dům umístěn.

  • Blokki home jsou vhodnou zástavou, výši obvyklé ceny ale stanoví odhad.

  Jak dlouho trvá postavení Blokki home?

  • Domky Blokki home výrobce postaví za 2-3 měsíce
  • Výrobce po dokončení hrubé stavby (po 3 týdnech až 1 měsíci, výroba stavby probíhá v areálu výrobce) uspořádá pro klienta kontrolní den, na kterém má klient možnost zkontrolovat, zda stavba odpovídá podepsané Smlouvě o dílo. Následně výrobce dům dokončí a připraví na transport. Před naložením na transport klient opět dům kontroluje.
  • Pak výrobce převeze dům na pozemek a jsou provedeny všechny dokončovací práce. Předání a převzetí domku probíhá většinou za týden až dva od dokončení transportu a dokončení díla na místě sjednaným způsobem.
  • Pokud klient předloží PENB v energetické třídě minimálně B – lze poskytnout další výhody na úrokové sazbě a poplatcích.

  Webová stránka výrobce Blokki home: https://www.blokki.cz

  Další recenze na Rikakdo.cz.